Gizlilik Kullanım ve Telif Hakları

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Üniversite) uzaktan eğitim platformu ortam.etu.edu.tr’de yer alan veya alacak tüm dokümanların kullanılması izne tabidir. Kod ve yazılım da dâhil olmak üzere ortam.etu.edu.tr’de yer alan eğitim-öğretim ve uzaktan öğretim ilkelerine göre oluşturulan hiçbir içerik Üniversite’nin muvafakati olmaksızın üçüncü kişilerce değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez ya da dağıtılamaz. Kullanıcılar içerik üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunamazlar ve hak elde edemezler. Kullanıcılar Platform’da yer alan materyalleri sadece eğitim amacıyla ve şahsi kullanımla sınırlı olmak üzere kullanma hakkını haizdir. Bu amaçlar dışındaki kullanımlar sebebiyle içerik üzerindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan haklar saklıdır. Platform’a erişim sağlayan tüm kullanıcılar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve yönetmeliklere uygun davranmakla yükümlüdürler.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Talepte bulunan kullanıcılar, Platformda yer alan Üniversite uygulamalarına kendilerine verilen kullanıcı adı ve parola ile erişim sağlarlar. Bu bilgilerin kullanıcılar tarafından üçüncü kişilerle paylaşılmasından yahut başkaları tarafından izinsiz kullanılmasından dolayı Üniversite’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu şartlara aykırılık halinde sorumluluk bizzat kullanıcılardadır. ortam.etu.edu.tr internet sitesi üzerinde yer alan Üniversitemiz e-uygulamalarına ilişkin kişisel veriler, yükseköğretim kurumunda öğrenci olmanın gerektirdiği bir zorunluluktan dolayı kanunla düzenlendiğinden dolayı işlenmektedir. Platform’a erişim sağlayan kullanıcılar, Platform’un kullanımı ile güvenlik şartlarını kabul etmiş ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel verilerinin işlenmesine açık rıza göstermiş sayılırlar. Üniversitemiz e-uygulamalarında yer alan veriler, üniversitemiz bilişim sistemlerinde tutulmakta ve işlenmektedir. Söz konusu verilere, veri sorumlusunun yetkilendirdiği ulaşması gereken kişiler ulaşabilmekte ve ulaşılmaya ilişkin günlük (log) kayıtları tutulmaktadır. Söz konusu kayıtlar, kanunun açıkça gerektirdiği durumlarda yetkili makamlarla paylaşılmaktadır. Bunun dışındaki hallerde kullanıcılara ilişkin kişisel veriler hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılamaz ve kullanılamaz.

Sorumluluk Sınırları

Gizlilik Politikasında yer alan taahhütler yalnızca Platform’un kullanımında geçerli olup başkaca herhangi bir internet sitesine yahut dijital kullanıcıya ilişkin hizmetleri kapsamamaktadır. Platform’a giren kullanıcılar, Gizlilik Politikası şartlarını kabul etmiş olurlar.

Etik Davranış Beyanı

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Madde 7- e ve 8-d’ye göre sınavlarda kopya çekmek, çektirmek, başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek fiillerinin cezasının YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN BİR VEYA İKİ YARIYIL İÇİN UZAKLAŞTIRMA olduğu hakkında bilgi edindim. Sınav sırasında kopya çekmeyeceğimi, herhangi başka bir şahıstan yardım almayacağımı veya başka bir şahsa yardım etmeyeceğimi beyan ederim. TOBB ETÜ © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.