Kamu Hukuku ve Özel Hukuk'ta Kadın- Erkek Eşitliği: Güncel Değerlendirmeler

14 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirdiğimiz sempozyumda toplumumuzun kanayan yaralarından biri olan kadın erkek eşitliğinin neden sağlanmadığını ve sağlanması için nelerin yapılması gerektiğini hukuk düzlemi içerisinde ele aldık. Etkinliğe katılan çok değerli hocalarımı sayesinde gerçekleştirdiğimiz sempozyum tüm dinleyiciler açısından ufuk açıcıydı.

@user