Avukatlık Mesleği & Staj

Ankara Barosu ile ortak düzenlediğimiz etkinliğimizde avukat olmayı planlayan hukuk fakültesi öğrencilerini mezuniyet sonrasında avukatlık mesleğinde genç hukukçuları nelerin beklediği ve staj sürecinin nasıl olduğu gibi konular konuşularak avukat adayları bilgilendirilmeye çalışıldı. Etkinliğimiz Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Demir Akan, Ankara Barosu Hukuk Projeleri Araştırma ve Geliştirme Kurulu Başkanı Av. İrem İncula ve Ankara Barosu Genç Avukatlar Kurulu Başkanı Av. Kağan Kızılarslan konuçmacı olarak katıldı.