Türk Dünyasında Şamanizm - Timur Davletov - Video

Timur B. Davletov'un değerli katılımıyla gerçekleşen "Türk Dünyasında Şamanizm" adlı seminerimizde, en eski tarihlerden bu yana Türklerin inanç sisteminin önemli bir parçası olan Şamanizm'den ve onun ögelerinden bahsedildi. Misyonerlik amacı taşımamasına rağmen Şamanizmin Türk dünyasında hala varlığını sürdürdüğünden bahseden Davletov, konuyla ilişkili olarak Şamanizm'in tabiata, ateş vb. varlıklara yüklediği anlamlara ve çevreci yapısana; eski Türklerdeki çok tanrılı inanç motiflerine, öteki dünya, cennet cehennem anlayışlarına vurgu yaptı. Günümüze değin yapılan önemli Şamanizm araştırmalarına da değinen Davletov,'un üzerinde durduğu bir başka önemli konu da Şamanizm-Türkler ilişkisine ilişkin klasik tarihyazımındaki Şamanizm-Türkler ilişkisine ilişkin yanlış anlatılar oldu.

Kaltılımlarından dolayı herkese teşekkür ederiz.